BLOG

on

UVODNA NAPOMENA 

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove uslove prije korištenja web stranice u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Ukoliko odlučite pristupiti kupnji naših proizvoda putem online kupnje (web shop) ili ste ovu web stranicu posjetili radi dobivanja informacija o pojedinom proizvodu tada se smatra da ste upoznati i da ste saglasni sa ovim Općim uvjetima, u suprotnom se webfront d.o.o. oslobađa svake odgovornosti. Ako niste suglasni sa ovim Općim uvjetima tada nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupovine proizvoda. 

 1. ZNAČENJE IZRAZA 1. Prodavalac „webfront“ d.o.o., ul. Marka Marulića broj 2, vlasnik domene www.autodom.ba 
 2. Kupac je svaka pravna ili fizička osoba koja kupuje proizvode u svrhu daljnje prodaje/ugradnje koja je samostalno naručila proizvod i izvršila registraciju svojih podataka na web stranici 3. Korisnici web shopa su sve osobe koja pregledaju web stranicu 
 3. Online kupovina/narudžba – kupovina proizvoda na stranici www.autodom.ba 
 4. Proizvodi i usluge – svi proizvodi i usluge koji su istaknute na web stranici, a koje je moguće kupiti. 
 5. OPŠTE ODREDBE 1. Ovim Opštim uslovima online kupovine (dalje: Opšti uslovi) uređuju se odnosi između Korisnika „Kupca i Prodavaoca, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti ličnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje „www.autodom.ba“ i online kupovine. 2. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavaoca zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda. 3. Putem „www.autodom.ba“ moguće je izvršiti kupovinu proizvoda samo na području BiH što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području. 4. Korištenjem stranice www.autodom.ba smatra se da je korisnik iste upoznat s ovim Opštim uslovima te da iste prihvata. Prodavaoc otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik nije pročitao Opšte uslove. 5. Kupac može biti pravna ili fizička osoba koja će kupovati robu za daljnju prodaju/ugradnju. www.autodom.ba ne odgovara za daljnju upotrebu robe nakon kupovine 6. Kupac mora biti osposobljen u radu sa kupljenim proizvodima, jer zbog kompleksnosti mora znati osnovne principe rada proizvoda. 7. Ugradnja kupljene robe mora biti izvedena od ovlaštene osobe jer u protivnom problemi proizišli iz nestručnog rukovanja neće biti pokriveni garancijom. 8. Korisnici stranice www.autodom.ba dužni su dati tačne, važeće i potpune podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje daje pravo administratorima stranice da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi www.autodom.ba . 9. Prodavaoc je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Uslova, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj zato se korisnici stranice i kupci pozivaju da redovno prate izmjene Uslova korištenja.. Suprotno postupanje oslobađa prodavaoca bilo kakve odgovornosti. 10. Prodavaoc nije odgovoran za štetu koja bi mogla nastati na stranici, a koja bi dovela do izmjena ili brisanja podataka, gubitak podataka ili bilo koje druge situacije na web stranici, ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, virusa i sl. te drugih slučajeva 

za koje nije odgovoran Prodavaoc. Također, Prodavaoc je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje „autodom.ba“. 

III. NARUČIVANJE I KUPOVINA PROIZVODA 1.Online narudžba može se ostvariti samo ukoliko se kupac registruje na za to predviđenom mjestu na web stranici. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune podatke. Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavaoc informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail Kupca biti će dostavljene upute za potvrdu registracije i e-maila. 2.Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na www.autodom.ba a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda, cijeni, cijeni dostave kao i drugi podaci. 3.Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „korpu“ klikom na link „dodaj u korpu“. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će Prodavaoc kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćene cijene, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavaoc pribavi od svojih dobavljača) Prodavaoc, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi. Kupac može dodati koliko želi proizvoda u korpu. Klikom na „vidi korpu“ kupac može pogledati sve proizvode u korpi i nastaviti na plaćanje klikom na link „kreni na plaćanje“ 4.U „korpi“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda bez cijene dostave U idućim koracima kupac odabire način dostave te u zadnjem koraku obračunava se cjelokupni iznos sa svim troškovima (uključujući transport). 

 1. CIJENA 1. Cijene proizvoda i usluga su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u konvertibilnim markama. Prodavaoc istaknute cijene ažurira svaki dan. 2. Prodavaoc je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti. Također, Prodavaoc je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili sedmične akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode. 3. Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi narudžbe. 
 2. PLAĆANJE 1.Plaćanje kupljenih proizvoda kupac može izvršiti pouzećem. 
 3. GARANCIJA I SERVISI 1. Za svaki proizvod iz asortimana Prodavaoca koji je oglašen na www.autodom.ba kupac ostvaruje jamstvo koje je određeno za svaki artikl posebno, u skladu sa ugovorom o prodaji na daljinu. 2. Kada Kupac ostvaruje prava iz jamstva, isti reklamaciju ima pravo podnijeti Prodavaocu na u naznačenu e-mail adresu i/ili adresu Prodavaoca. 3. Kupac o svom trošku Prodavaocu dostavlja i preuzima reklamirane proizvode. 4. Kupac se odriče potraživanja naknade štete u slučaju djelomice ili potpune neispravnosti opreme za vrijeme korištenja ili za vrijeme dok je opremaa zaprimljena kao reklamirana. 5. Za sve reklamirane, a popravljene odnosno zamijenjene proizvodi koji nisu preuzeti unutar 6 mjeseci prodavao ne odgovara, niti ih je dužan čuvati. 

VII. DOSTAVA 1. Proizvode koji su plaćeni sukladno dostavljenoj ponudi biti će zapakovani i poslani na isporuku isti dan po primitku uplate ukoliko je uplata primljena od 15.00 h. 

U slučaju da Kupljeni proizvod Prodavaoc nije u mogućnosti isporučiti dostavnoj službi u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora. 2. Dostavu se vrši angažiranjem renomirane dostavne službe. 3. Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda. 4. U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod karakteristikama različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod. 5. U slučajevima kada je Kupac naručio svojom greškom pogrešan proizvod, istoga je moguće vratiti o svom trošku i to isključivo ukoliko je nekorišten i neoštećen te u tvorničkoj neoštećenoj ambalaži. Kupac za pregled vraćenog krivo naručenog proizvoda mora platiti 30,00 KM u svrhu detaljnog pregleda vraćenog proizvoda. 6. Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod i potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja. 

VIII. RASKID UGOVORA I POVRAT 1. Kupac ima pravo, raskinuti Ugovor o kupoprodaji u roku od 7 radnih dana računajući od dana preuzimanja proizvoda, ukoliko proizvod nije dokazano propisne kvalitete, a raskida ugovor pisanom obaviješću o raskidu ugovora koju je dužan dostaviti Prodavaocu, na adresu sjedišta istog. 2. U slučaju iz prethodne točke, Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod Prodavaocu o svom trošku, te platiti pregled vraćene robe u iznosu od 30,00 KM po komadu. Kupac se obvezuje vratiti proizvode o svom trošku i to isključivo ukoliko je nekorišteni i neoštećeni te u tvorničkoj neoštećenoj ambalaži. 

 1. Kupac nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim Zakonom o zaštiti potrošača. 4. Kupac ima pravo na povrat proizvoda, na teret Prodavaoca u slučaju: a) Kada je isporučen proizvod koji nije kupljen b) Kada je isporučen oštećeni proizvod 
 2. Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća Prodavaocu dužan vratiti u originalnoj ambalaži, kompletan sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena (osim u slučajevima kada se ostvaruje pravo iz jamstvenog lista o odnosu na oznake koje ukazuju da proizvod nije korišten). 
 3. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA 1. Prodavaoc prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu. 2. Prodavaoc se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca. (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda) Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavaoc po 

valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u lične podatke Kupaca. 3. Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netačnih osobnih podataka. 

 1. Registracijom na web stranicu www.autodom.ba, kupac dobrovoljno ustupa svoje lične podatke prodavaocu i smatra se da je dao suglasnost za obradu ličnih podataka. 
 2. OSTALE ODREDBE 1. Prodavaoc daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na www.autodom.ba samo za lične potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na stranici, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Upotreba sadržaja ove stranice na drugim web stranicama je zabranjena, osim u slučaju kada prodavalac sam dostavi te podatke trećima u svrhu reklamiranja, prodaje i radi obavljanja registrovane djelatnosti. 2. Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavaoc ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvolu od proizvođača. 3. Iako Prodavaoc ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile tačne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili tačne, a u kom slučaju će Prodavaoc obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode. 
 3. KONTAKTI 

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavaocu na: 

 1. a) Adresu: webfront d.o.o. Marka Marulića broj 2 b) Telefon: 033870870 c) E-mail: info@autodom.ba 

Želimo Vam uspješnu kupovinu 

Categories: Nekategorisano
4

on

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Categories: Nekategorisano
1306

on

One more thing that could help you to start to live green is to begin walking a bit more. Lots of people routinely drive short distances merely to buy one thing at their local corner market. If you just walk to the store, it can take less time, because you won’t have to locate a parking spot, but you will be saving money on gas and helping to save …

on

One more thing that could help you to start to live green is to begin walking a bit more. Lots of people routinely drive short distances merely to buy one thing at their local corner market. If you just walk to the store, it can take less time, because you won’t have to locate a parking spot, but you will be saving money on gas and helping to save …